Depressie

Het is heel normaal om u vermoeid of somber te voelen, als reactie op tegenvallers, bij verlies of bij andere vervelende gebeurtenissen. Dat heeft iedereen. Wanneer de vermoeidheid en de sombere stemming langer duren en andere (lichamelijke) klachten veroorzaken, dan spreekt u vaak van een depressie.

Symptomen van depressie

Iedere depressie is anders. Er zijn echter wel verschillende symptomen die op een depressie kunnen wijzen. Veel ouderen wijten deze klachten echter aan ouderdom, in plaats van aan een depressie. Zorgt ervoor dat u niet in deze valkuil trapt. Een aantal veelvoorkomende problemen zijn:

  • Somberheid
  • Weinig energie
  • Lusteloosheid
  • Sociaal isolement
  • Angstig of schuldig
  • Slapeloosheid
  • Eetstoornis

Wanneer u zich hierin herkent, is het belangrijk om hulp te zoeken. Het beste is om een consult met de huisarts aan te vragen, deze kan u informeren over de behandelmogelijkheden.

De oorzaken van een depressie

Depressies kunnen verschillende oorzaken hebben. Er is tijdens een depressie meestal sprake van een biochemische verstoring van bepaalde stoffen in het lichaam, voornamelijk in de hersenen (serotonine en noradrenaline). Daarnaast is uit onderzoek gebleken dan mensen met gevallen van depressie in de familie zelf ook meer kans hebben om depressief te worden. Er is dus een genetisch element.

Vaak is er bij het ontwikkelen van een depressie ook sprake van een ingrijpende negatieve gebeurtenis of heeft het verleden een grote invloed op hoe iemand denkt. Het opkroppen van pijnlijke gevoelens en negatieve ervaringen spelen daarmee een belangrijke rol bij het ontwikkelen van een depressie. Sommige medicijnen of drugs werken daarnaast ook mee aan het veroorzaken van een depressie.

Therapie

Wanneer u denkt dat u een depressie heeft is het belangrijk om contact met uw huisarts te zoeken. Deze kan u helpen om het juiste behandeltraject te vinden. Om een depressie te bestrijden zijn er in de psychologische wetenschap verschillende therapieƫn ontwikkeld, zoals:

  • Psychotherapie; er zijn vele verschillende vormen van psychotherapie. Vaak wordt hierbij ingegaan op het verleden, het beantwoorden van vragen en ontwikkelen van nieuwe kennis.
  • Cognitieve therapie; deze vorm richt zich vooral op het heden, maar kijkt wel naar hoe bepaald gedrag is ontstaan en wat de sociale rol van betrokkenen is. Het gaat erom uiteindelijk greep te krijgen op bepaalde situaties. Er wordt bijvoorbeeld geadviseerd om vooral situaties met een positief effect na te streven.
  • Lichttherapie; lichttherapie wordt vaak toegepast bij mensen met een zogenaamde winterdepressie. Door middel van kunstmatig licht met de intensiteit van zonlicht wordt het gebrek aan zonlicht gecompenseerd. Gemiddeld is lichttherapie gedurende vier weken en 30 minuten per dag.

Belangrijk bij het volgen en slagen van therapie is de keuze voor de therapeut. Het is vaak erg persoonlijk bij wie u zich op uw gemak voelt. Ga hierbij op uw gevoel af of spreek eerst af met verschillende therapeuten.

Medicatie

Medicatie om depressies te behandelen wordt aangeduid als antidepressiva. Deze antidepressiva hebben invloed op bepaalde stoffen die aangemaakt worden in de hersenen en die van invloed zijn op stemmingen. Het aanslaan van de antidepressiva duurt meestal een aantal weken. Medicatie wordt bijna altijd voorgeschreven in combinatie met psychotherapie om zo de behandeling het beste resultaat op te leveren. Als een antidepressivum geen effect heeft, wordt vaak overgegaan op een ander antidepressivum. Meestal hebben deze medicijnen bepaalde bijwerkingen en bij verkeerd gebruik kunt u er ook immuun voor worden.

Alternatieve geneeswijzen

Sommige mensen prefereren alternatieve geneeswijzen. Sint Janskruid is een plant die overal in Europa voorkomt en voor verschillende doeleinden gebruikt wordt. Je kunt er thee van zetten, maar het wordt ook wel verwerkt in preparaten. Het kruid werkt als een mild antidepressivum en kan de scherpe randjes van een dip afhalen. De plant bevat stoffen die een kalmerend effect hebben op het zenuwstelsel. Als u Sint Janskruid gebruikt in combinatie met andere medicijnen wordt geadviseerd om contact op te nemen met uw apotheker, huisarts of specialist. Het kruid kan de werking van bepaalde geneesmiddelen reduceren. Sint Janskruid is een alternatieve geneeswijze en kan professionele hulp ook niet vervangen.

Dekking zorgverzekering

Wanneer u een huisarts bezoekt voor een consult krijgt u dit altijd vergoed vanuit uw zorgverzekering. Uw huisarts kan u vervolgens doorsturen naar een psycholoog of psychiater voor vervolgbehandelingen. Deze behandelingen vallen onder eerste- of tweedelijns psychologische zorg. Ook de eerste- en tweedelijns psychologische zorg worden vergoed door het basispakket van de zorgverzekering. U moet om in aanmerking te komen voor deze vergoeding wel altijd zijn doorverwezen door uw huisarts.

Ook de medicijnen die u tijdens uw behandeling voorgeschreven krijgt worden bijna altijd vergoed vanuit het basispakket. De meest gebruikte antidepressiva staan namelijk vermeld in het Geneesmiddelenvergoedingensysteem (GVS). Wel is op medicijnen vaak het eigen risico van toepassing. Alternatieve geneeswijzen en medicijnen worden niet vanuit het basispakket van de zorgverzekering vergoed.Deel deze informatie met vriendenHelp ons up-to-date te blijven

Heeft u aanvullende informatie, tips of correcties op de bovenstaande informatie? Laat het ons weten! Contact pagina -->