Uitvaartverzekering

Uw uitvaart. Een onderwerp waarover u wellicht liever niet nadenkt. Desondanks is het een belangrijk onderwerp. Niet alleen voor uzelf, maar met name voor uw nabestaanden. Zij zijn tenslotte degenen die uw uitvaart, in meer of mindere mate, zullen regelen. Of zelfs moeten betalen, en de kosten van een begrafenis of crematie lopen hoog op. Dat is de reden waarom de meeste Nederlanders een uitvaartverzekering afsluiten.

Over de uitvaartverzekering

Met een uitvaartverzekering verzekert u de kosten van uw uitvaart zodat uw nabestaanden de financiële last niet hoeven te dragen. Er zijn grofweg drie soorten uitvaartverzekeringen te onderscheiden, namelijk een verzekering in natura, geld of een combinatie van de twee.

Uitvaartverzekering in natura

Een uitvaartverzekering in natura verzekert de diensten van een uitvaart. Deze verzekering keert dus geen geld uit. De verzekerde diensten staan (redelijk) vast. Het voordeel is dat het verzorgen van de uitvaart vrijwel uit handen wordt genomen van uw nabestaanden. Echter gaat dit ten koste van de keuzevrijheid. De polis is namelijk leidend. Als de nabestaanden afwijken of aanvullende wensen hebben, moet er worden bijbetaald.

Uitvaartverzekering in geld

In zekere zin is een uitvaartverzekering in geld het tegenovergestelde. U verzekert een vooraf vastgesteld bedrag, die wordt uitgekeerd aan uw nabestaanden bij overlijden. Vervolgens is het geheel aan uw nabestaanden om de uitvaart te zorgen. Dit is wellicht veel werk, maar de keuzevrijheid is maximaal. Uw nabestaanden zijn vrij om de uitvaart naar eigen inzicht, of op basis van uw wensen, in te richten.

Gecombineerde uitvaartverzekering

U kunt ook kiezen voor een combinatie van de bovengenoemde uitvaartverzekeringen. In dit geval zijn de basisdiensten – zoals vervoer en opbaring – verzekerd. Daarnaast is er een vooraf vastgesteld bedrag vrij beschikbaar, die uw nabestaanden naar eigen inzicht kunnen gebruiken voor aanvullende wensen.

Premie uitvaartverzekering

De hoogte van uw premie is van een aantal factoren afhankelijk, namelijk:

  • Leeftijd bij afsluiten. Hoe ouder u bent des te hoger de premie, omdat de looptijd van de verzekering korter is.
  • Betaalduur. Wilt u premie betalen tot overlijden of het jaar waarin u 65 wordt? In het tweede geval zal de premie hoger uitvallen, omdat de looptijd van de verzekering wederom korter is. Ongeacht de betaalduur bent u verzekerd tot overlijden.
  • Betaalwijze. Verzekeringen bieden de mogelijkheid om per maand, kwartaal, half jaar of jaar te betalen. Betalen per jaar is voordeliger, omdat er minder administratieve handelingen voor de verzekeraar zijn.

Meer informatie over uitvaartverzekeringen vind je op de website van het nibudDeel deze informatie met vriendenHelp ons up-to-date te blijven

Heeft u aanvullende informatie, tips of correcties op de bovenstaande informatie? Laat het ons weten! Contact pagina -->